PRIVACY- EN COOKIESBELEID

 

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Het waarborgen van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging voor onze klanten en gebruikers is een topprioriteit voor ons bij Pierre Fabre.

Dit privacybeleid legt uit welke informatie wordt verzameld wanneer u onze website bezoekt en gebruikt en hoe deze informatie wordt verwerkt.

Wie we zijn ?

Deze Website (“Website”) wordt beheerd door Pierre Fabre Médicament, (hierna “Pierre Fabre”, “wij”, “onze”, “ons”) die de gegevensbeheerder is van alle persoonlijke informatie die van u op de website kan worden verzameld voor de hieronder beschreven doeleinden.

We nodigen u uit om dit privacybeleid aandachtig te lezen om de voorwaarden van uw verwerking van persoonsgegevens te erkennen wanneer u onze website bezoekt. Houd er rekening mee dat het op elk moment kan worden bijgewerkt door Pierre Fabre. De datum van de meest recente revisie verschijnt op deze pagina. We raden u aan er regelmatig naar terug te kijken.

 

Informatie die we over u verzamelen

Afhankelijk van de diensten die door onze Website worden geleverd en door u worden gebruikt, uw keuzes en de configuratie van uw terminal (met name met betrekking tot cookies en andere trackers), wordt sommige Persoonlijke Informatie over u (uw “Persoonlijke Informatie”) verzameld en verwerkt door Pierre Fabre. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt onze server automatisch bepaalde door de browser of het apparaat gegenereerde informatie, inclusief maar niet beperkt tot: uw domein; IP adres; datum, tijd en duur van uw bezoek; browsertype; besturingssysteem; en paginabezoeken.

 

Doeleinden van uw verwerking van persoonsgegevens

Het volgende is een overzicht van onze doeleinden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie en waarom we deze moeten verwerken.

 

 

Doeleinden van de verwerking Legale basis voor de verwerking van persoonsgegevens
 • Uw vragen beantwoorden via e-mail, contactformulieren en chats.
Ons gerechtvaardigd belang
 • Statistieken uitvoeren
Uw uitdrukkelijke toestemming

 

 

 

Openbaarmaking en overdracht van persoonlijke informatie

We maken deel uit van de wereldwijde Pierre Fabre-groep en van tijd tot tijd zal het nodig zijn om uw persoonlijke informatie te delen met onze gelieerde bedrijven wanneer dit nodig is voor de bovengenoemde doeleinden.

We kunnen ook externe dienstverleners aanstellen (die volgens onze instructies zullen opereren) om ons te helpen bij het verstrekken van informatie, producten of diensten aan u, bij het uitvoeren en beheren van onze activiteiten, of bij het beheren en verbeteren van onze website. In dat geval hebben die derden mogelijk toegang tot uw persoonlijke informatie nodig.

U hebt het recht om details te verkrijgen over het overdrachtsmechanisme waarmee uw persoonlijke informatie buiten de EER wordt overgedragen door contact op te nemen met dpo@pierre-fabre.com

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden in verband met mogelijke of daadwerkelijke verkoop van ons bedrijf of een van onze activa, of die van een gelieerd bedrijf, in welk geval persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard over onze gebruikers een van de overgedragen activa kan zijn.

We zullen ook reageren op verzoeken om informatie, indien dit wettelijk vereist is, of wanneer dergelijke openbaarmaking vereist is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, verzoek van een regelgevende instantie of enig ander juridisch proces dat wordt betekend aan ons.

 

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

IP-adressen die voor beveiligingsdoeleinden zijn verzameld, worden niet langer dan 10 dagen bewaard.

Ten slotte zullen de verbindingslogboeken die worden verzameld, met uw toestemming, met behulp van cookies en andere trackers die op onze Site zijn geïmplementeerd, worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving voor een periode van maximaal dertien (13) maanden. Voor meer details, zie de sectie “Cookies” onder het beleid.

 

Uw rechten

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk enkele of alle van de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie:

 • om een ​​kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, samen met informatie over hoe en op welke basis die persoonlijke informatie wordt verwerkt;
 • om onjuiste persoonlijke informatie te corrigeren (inclusief het recht om onvolledige persoonlijke informatie te laten aanvullen);
 • om uw persoonlijke informatie te wissen (in beperkte omstandigheden, wanneer het niet langer nodig is in verband met de doeleinden waarvoor het is verzameld of verwerkt);
 • om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken wanneer:
 • de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u maakt bezwaar tegen het wissen van de Persoonsgegevens;
 • we hebben de persoonlijke informatie niet langer nodig, maar deze is nog steeds vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim;
 • om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie in machineleesbaar formaat aan een derde partij (of aan u) te vragen wanneer we onze verwerking rechtvaardigen op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract met u;
 • om algemene of specifieke instructies te geven over hoe uw persoonlijke informatie moet worden verwerkt en gebruikt, na uw overlijden.
 • Zich te allen tijde te verzetten tegen telefonisch contact voor directe marketingdoeleinden, door u gratis te registreren op de website: www.bloctel.gouv.fr;
 • om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie in te trekken (indien die verwerking is gebaseerd op uw toestemming);
 • bezwaar te maken tegen een verwerking voor marketingdoeleinden; en
 • om een ​​kopie te verkrijgen of in te zien van de passende waarborgen waaronder uw persoonlijke informatie wordt overgedragen aan een derde land of internationale organisatie.

Naast de bovenstaande rechten hebt u het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt gerechtvaardigd door het legitieme belang van Pierre Fabre, inclusief profilering (in tegenstelling tot uw toestemming, of om een ​​contract met u uit te voeren). U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonlijke informatie voor directe marketingdoeleinden, inclusief profilering.

 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres dat op onze website wordt weergegeven (de details hieronder). Houd er rekening mee dat we om een ​​identiteitsbewijs kunnen vragen en behouden ons het recht voor om een ​​vergoeding in rekening te brengen waar dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. We zullen ons best doen om binnen alle toepasselijke termijnen op uw verzoek te reageren.

 

Land/Regio   E-mailadres  
Oostenrijk dpoat@pierre-fabre.com
België dpobe@pierre-fabre.com
Bulgarije dpobg@pierre-fabre.com
Tsjechië dpocz@pierre-fabre.com
Denemarken dpodk@pierre-fabre.com
Finland dpofi@pierre-fabre.com
Frankrijk dpobe@pierre-fabre.com
Duitsland dpode@pierre-fabre.com
Griekenland dpogr@pierre-fabre.com
Italië dpoit@pierre-fabre.com
Midden-Oosten rabih.estatieh@pierre-fabre.com
Noorwegen dpono@pierre-fabre.com
Polen dpopl@pierre-fabre.com
Portugal dpopt@pierre-fabre.com
Spanje proteccion.datos@pierre-fabre.com
Zweden dposw@pierre-fabre.com
Zwitserland dpoch@pierre-fabre.com
Verenigd Koninkrijk privacy@pierre-fabre.co.uk

 

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, bijvoorbeeld de ICO in het VK, de CNIL in Frankrijk of de AEPD in Spanje.

Cookies beheren en verwijderen

Om u in staat te stellen het gebruik van cookies op onze website te controleren, hebben we een tool geïmplementeerd die beschikbaar is wanneer u onze website bezoekt en die uitnodigt om de verschillende cookies te configureren die u toestemming geeft om te installeren.

Als u cookies weigert, zullen we geen verdere cookies op uw apparaat plaatsen, behalve de “functionele” cookies die hierboven zijn beschreven (inclusief, onvermijdelijk, een cookie om te onthouden dat u niet wilt dat er cookies worden geplaatst wanneer u de Website bezoekt).

Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om bepaalde cookies te verwijderen of te weigeren, dit invloed zal hebben op bepaalde functies of diensten op onze Website.

 

Update van het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om wijzigingen in de wet en/of onze privacypraktijken weer te geven.

 

Contactinformatie

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, dpobe@pierre-fabre.com

 

Nederlands